Zawodnicy

konsultacje indywidualne, trening mentalny dopasowany do potrzeb, wieku i poziomu wyszkolenia zawodnika
Trenerzy

konsultacje indywidualne, porady, obserwacja treningów, szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii sportu i treningu mentalnego
Drużyny, kluby i związki sportowe
stała współpraca w zakresie kompleksowej opieki psychologicznej dla zawodników i członków sztabu szkoleniowego. Spotkania indywidualne, warsztaty grupowe, obserwacja treningów, obecność podczas zawodów
Rodzice młodych sportowców
porady i konsultacje dla rodziców zawodników w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania, warsztaty szkoleniowe

Obszary mojej pracy

Wyznaczanie celów
Wyznaczanie celów
Koncentracja uwagi
Budowanie pewności siebie
Radzenie sobie ze stresem
Wzmacnianie motywacji
Zarządzanie emocjami
Radzenie sobie z porażką
Skuteczna komunikacja
Wzmacnianie spójności drużynowej
Powrót po kontuzji

Formy współpracy

Konsultacje indywidualne
Konsultacje online
Warsztaty grupowe
Wystąpienia na konferencjach / szkoleniach
Stała współpraca z klubami, drużynami, związkami sportowymi
Inne projekty - wyjdź z inicjatywą

Jesteś zainteresowany? Zapraszam do kontaktu!